Tilskud til luft vand varmepumper.

Når man skal have monteret en luft vand varmepumpe i Danmark, kan man søge energitilskud til energiforbedringer. Der har været energitilskud i mange år, som et tiltag for at få motiveret danskere til at reducere deres CO2 forbrug og samtidig tænke mere grønt.

GLH Totalbyg er din lokale og godkendte VE-installatør i Solrød og omegn. Kontakt os på tlf. 70 70 15 15 eller send os en mail på info@glhtotalbyg.dk

Som et led i den nye klimalov som folketinget vedtog i 2020, er der en ny bygningspulje, hvor danskerne kan søge tilskud til energiforbedringer. Allerede 14 dage efter, der blev åbnet op var puljen brugt for 2020. Regeringen åbner for nye ansøgninger om tilskud d. 7. April 2021.

Forudsætninger der skal gøre sig gældende, inden man kan søge tilskud (når der åbnes op d. 7. April 2021 kl.10.00

5 trin til ansøgning om tilskud

1. Vi er din lokale og godkendte VE-installatør. Hos os får du et tilbud på din nye luft vand varmepumpe inkl. montering.

2. Du søger om tilsagn til tilskud på sparenergi.dk

3. Godkend vores tilbud og book os til montering af din nye luft vand varmepumpe.

4. Vi leverer og monterer din nye luft vand varmepumpe.

5. Du ansøger om udbetaling af dit godkendte tilskud på sparenergi.dk

Forudsætninger for tilskud !

  1. Man kan kun få tilskud til bygninger til helårsbeboelse. Det er dermed ikke muligt at få tilskud til forbedringer i sommerhuse, medmindre det er registreret som helårsbeboelse i BBR-registret.
  2. Man kan kun få tilskud 1 gang til den samme energiforbedring.
  3. Man må ikke modtage andet støtte – som f.eks. håndværkerfradrag.
  4. Arbejdet må ikke være påbegyndt, og der må ikke være indgået en bindende aftale om arbejdet, inden man søger tilskud. Dog må man gerne indhente tilbud på en varmepumpe og udførelsen af det.
  5. Arbejdet skal udføres af en virksomhed, hvor man kan dokumentere en betalt faktura efterfølgende.
  6. Fra 1. april 2021 skal varmepumper installeres af en VE-godkendt installatør eller montør.
  7. Der skal være en energimærkning af bygningen, medmindre man kun søger tilskud til varmepumpe. Energimærket skal være udarbejdet inden der søges om tilskud.
  8. Der er en bagatelgrænse for tilskud på 5.000 kr.
  9. Hvis du bor i et område, der er udlagt til fjernvarme eller planlagt fjernvarme, kan du ikke få tilskud til luft vand varmepumpe eller jordvarme.
  10. Hvis ikke man kan få tilskud gennem bygningspuljen, kan man i stedet bruge sit håndværkerfradrag.

Kontakt GLH Totalbyg for en helt uforpligtende snak – kontakt vores salgsafdeling på tlf. 70 70 15 15 eller email info@glhtotalbyg.dk